Menu
Zdrowie

Zioła przydatne w leczeniu zakażeń koronawirusem CZ.IV

Wirusy z grupy SARS przyczepiają się do ACE-2 na powierzchniach wszystkich komórek, które ten enzym zawierają (włączając rzęski w płucach). (Ziołami, które chronią ACE-2 są lukrecja, bez czarny,  kasztanowiec pospolity, rdestowiec japoński, Rheum officinale oraz rośliny bogate w procyjanidiny i lektyny.

ACE-2 stanowią „bramkę” umożliwiającą koronawirusom wejście do docelowej tkanki. Kiedy ACE-2 zostaną uszkodzone na skutek przyczepienia i penetracji wirusów, poziom ACE-2 w płucach (lub innym dotkniętym narządzie) spada, funkcja ACE-2 słabnie lub zanika, system RAS przestaje być prawidłowo regulowany. W płucach obserwuje się wówczas wzrost przepuszczalności naczyniowej, obrzęk i nagromadzenie neutrofili, przez co narząd ten zaczyna coraz gorzej funkcjonować.

Aktywność ACE-2 zwykle słabnie również z wiekiem. Jest to częściowo powód, dla którego wirusy z grupy SARS są groźniejsze dla osób w podeszłym wieku. (Ziołami, które zwiększają ekspresję ACE-2, dzięki czemu poziom tego enzymu w organizmie wzrasta, są Pueria (kudzu), szławia czerwona. Inhibitory ACE (w przeciwieństwie do stymulatorów ACE-2) właściwie zwiększą obecność ACE-2 i pomogą zabezpieczyć płuca przed uszkodzeniem. (Przykładami ziół, które mają takie działanie, są głóg i kudzu)

Kiedy dojdzie do zakażenia wirusem z grupy SARS, uruchamia się kaskada cytokin zapalnych, przede wszystkim: IFN-gamma, CXCL10, IL-1β, TNF-α i IL-6 – IL-6 szczególnie. U około połowy zakażonych wzrasta poziom RANTES, MCP-1, IL-8. Silnie stymulowany jest szlak p38 MAPk. Wraz z postępem infekcji wzrastają poziomy PGE2 i TGF-β (razem z późniejszym podwyższeniem IL-2). Szałwia czerwona jest silnym adaptogenem cytokinowym, działającym swoiście w takich przypadkach; normalizuje dysfunkcję cytokin. Kaskady cytokinowe uruchamiane w przebiegu zakażeń z grupy SARS mogą spowodować podwyższenie poziomu HMGB1, zwłaszcza w ciężkich przypadkach choroby (poziom HMGB1 swoiście obniża szałwia czerwona). Kaskady cytokinowe inicjują masowe przemieszczanie się komórek odpornościowych, ich naciek i nagromadzenie w tkankach płuc. Na ogół im zainfekowane zwierzę (człowiek lub inne) jest starsze, tym silniejsza stymulacja cytokin i tym gorsze skutki.

Zaobserwowano, że zdecydowane obniżenie poziomu IL-1β istotnie zmniejsza dotkliwość choroby i zapobiega jej skutkom śmiertelnym. (Ziołami, które zmniejszają poziom IL-1β, są na przykład rdestowiec japoński, tarczyca chińska, kudzu, i sadziec).

W zakażonych komórkach (i u zainfekowanych osób) często występuje ciężka hipoksja (niedobór tlenu). Stymulowane przez system RAS niedotlenienie, przez gwałtowny wzrost Ang-2 (np. w cyklu uszkodzenia hipoksja-ponowne dotlenienie), generuje w komórkach wysoki poziom wolnych rodników. Komórki produkują duże ilości nadtlenku wodoru i rodników ponadtlenkowych. Komórki nabłonkowe porowacieją i tracą integralność. Integralność tracą również narządy. Wkrótce nadmierna ilość Ang-2 (na skutek niszczenia przez wirusa komórek zawierających ACE-2) powoduje rozległe uszkodzenie płuc. Upośledzeniu ulegają również tkanki węzłów chłonnych i śledziony.

Ochrona komórek przed niedotlenieniem znacząco zmniejsza zniszczenie tkanki płuc. (Funkcję tę swoiście zapewni różeniec górski. Chroni przed indukowanym hipoksją uszkodzeniem, zwiększa wewnątrzkomórkową dyfuzję tlenu, a także wydajność wykorzystania tlenu).

Przypomnę, że koronawirus atakuje w szczególności komórki urzęsione (i replikuje się w nich), niszczy je same oraz ich zdolność do odprowadzania śluzu w górę płuc i poza płuca. (Ziołami działającymi ochronnie na rzęski są  oliwa z oliwek i liście oliwne, dowolne rośliny zawierające berberynę oraz uczep owłosiony).

Produkowane są autoprzeciwciała, które zacynają atakować komórki nabłonkowe i śródbłonkowe gospodarza, potęgując zniszczenia. Hamowanie autoimmunizacji (różeniec górski, traganek.) i ochrona komórek śródbłonkowych (rdestowiec japoński) są kluczowe.

Autopsje osób, które zmarły na skutek zakażenia wirusem z grupy SARS, ujawniły ciężkie uszkodzenie pęcherzyków płucnych. Stwierdzono rozległe uszkodzenia płucnych węzłów chłonnych, ciężką martwicę miazgi białej i zatoki brzeżnej śledziony, zniszczenie ośrodków rozmnażania w limfie, apoptozę limfocytów i naciek monocytów. Ochrona śledziony i limfy jest kluczowa (prusznik, korzeń szkarłatki, tarczyca bajkalska, szałwia czerwona, uczep owłosiony).

Chociaż wirusy z grupy SARS często replikują się w urzęsionych komórkach nabłonkowych, robią to również w komórkach dendrytycznych (ang. dendritic cells, DC), zarówno dojrzałych, jak i niedojrzałych. Nie zabijają komórek DC, a jedynie uniemożliwiają ich dojrzewanie, a przez to blokują stymulację skutecznej adaptacyjnej odpowiedzi odpornościowej.

Komórki DC występują w dużych ilościach bezpośrednio pod warstwą nabłonka w tkance płucnej. Stymulowane przez infekcję cytokiny sprawiają, że śródbłonek staje się znacznie bardziej porowaty, co umożliwia wirusom penetrację i zainfekowanie komórek DC. Koronawirus bardzo silnie zwiększa ekspresję IL-6 i IL-8 w komórkach nabłonkowych. Cytokiny te koncentrują się wokół niedojrzałych komórek DC i silnie hamują ich dojrzewanie, a tym samym zdolność do aktywacji limfocytów T. Hamuje to powstanie aktywnych limfocytów T i umożliwia wirusowi wejście do narządów limfatycznych w płucach i ich poważne uszkodzenie. Stymulacja dojrzewania komórek DC  oraz zwiększenie liczby limfocytów T (…) mogą pomóc złagodzić objawy i zmniejszyć nasilenie choroby.

Autor tekstu: Stephen Harrod Buhner

Tłumaczenie na język polski: Alicja Głuszak

Bibliografia:
• Bandara, M. et al. Indigenous herbal recipes for treatment of liver cirrhosis, Procedia Chemistry 14 (2015): 270-276.
• Basak, Ajoy. et al. Inhibition of proprotein convertases-1, -7 and furin by diterpines of Andrograhis paniculata and their succinoyl esters, The Biochemical Journal 338 (1999): 107-13.
• Buhner, Stephen Harrod. Herbal Antibiotics, second edition, Storey Publishing, 2012.
• Buhner, Stephen Harrod. Herbal Antivirals, Storey Publishing, 2013.
• Dharmananda, Subhuti. Shuanghuanglian: Potent anti-infection combination of lonicera, forsythia, and scute, itmonline.org/arts/shuang.htm, nd.
• Hoffmann, H, et al. Human coronavirus NL63 employs the severe acute respiratory syndrome coronavirus receptor for cellular entry, Proceedings of the National Academy of Sciences USA 102(22) (2005): 7988-93.
• Kuhn, JH, et al. Angiotensin-converting enzyme 2: a functional receptor for SARS coronavirus, Cellular and Molecular Life Sciences 61 (2004): 2738-43.
• Lewis, Ricki. Covid-19 vaccine will close in on spikes, blogs.plos.org/dnascience/2020/02/20.
• Li, Guangdi and Erik De Clerq. Coronovirus (2019-nCoV), nature.com/articles/d41573-020-00016-0.
• Li, W, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus, Nature 426 (2003): 450-4.
• Li, W, et al. Efficient replication fo severe acute respiratory syndrome coronavirus in mouse cells is limited by murine Angiotensin-converting enzyme2,
• Li, W, et al. Receptor and viral determinants of SARS-coronavirus adaptation to human SCE2, The EMBO Journal 24(8) (2005): 1634-43.
• Marshall, R.P. The pulmonary renin-angiotensis system, Current Pharmaceutical Design 9(9) (2003): 715-22.
• McKeever, Amy. Here’s what coronavirus does to the body, National Geographic, February 18, 2020.
• Peng, M. et al. Luteolin restricts dengue virus replication through inhibition of proprotein convertase furin, Antiviral Research 143 (2017): 176-85.
• Wevers, Brigitte and Lia Van der Hoek. Renin-angiotensin system in human coronavirus pathogenesis, Future Virology 5(2) (2010): 145-161.
• Xia, Shuai. et al. A pan-coronavirus fusion inhibitor targeting the HR1 domain of human coronavirus spike, Science Advances 5 (2019): eaav4580.
• Zimmer, Katarina. Why Some Covid-19 cases are worse than others, The Scientist, February 24, 2020.

See Also

The game’s not big enough unless it scares you a little. Wait a minute – you’ve been declared dead. You can’t give orders around here. I’ll alert the crew. What? We’re not at all alike! Flair is what marks the difference between artistry and mere competence.

There is a way out of every box, a solution to every puzzle; it’s just a matter of finding it.

JEAN-LUC PICARD

And blowing into maximum warp speed, you appeared for an instant to be in two places at once. We have a saboteur aboard. We know you’re dealing in stolen ore. But I wanna talk about the assassination attempt on Lieutenant Worf.

Brak komentarzy

    Zostaw odpowiedź